محمدرضا فیاض در گفتوگو با ایسنا با اشاره به آخرین وضعیت کارتهای اعتباری خرید کالای ایرانی و رایزنیهای انجام شده با بانک مرکزی به منظور صدور مجدد این کارتها پس از اتمام دوره زمانی مربوط به صدور کارتهای اعتباری خرید کالای ایرانی در پایان آذرماه سال جاری اظهار کرد: باید در این رابطه کماکان صبر کنیم چرا که هنوز نتیجه نهایی در این رابطه حاصل نشده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر به همان میزان کارتهای اعتباری که تولید و توزیع شده، مردم میتوانند خریدهای لازم را انجام دهند و بسته به میزان علاقهشان از کارتهای اعتباری خرید کالای ایرانی استفاده کنند. از نظر میزان کالا در بازار نیز باید خاطرنشان کنیم که جنس و تولیدات موجود است و اگر علاقهمندی وجود داشته باشند، مردم میتوانند خرید خود را انجام دهند.
معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استانهای وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه طرح کارتهای اعتباری خرید کالای ایرانی به صورت پایلوت توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به همراه بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفت، خاطرنشان کرد: پس از اجرایی شدن طرح مربوطه دو طرف به وظایف خود در این راستا عمل کردند و میزان استفاده مردم از کارتهای اعتباری خرید کالای ایرانی به علاقه آنها بستگی دارد.
فیاض در پاسخ به اینکه بانک مرکزی معتقد است کیفیت کالاهای موجود در لیست چندان مطلوب نبوده گفت: کیفیت کالا را مردم میسنجند و آنها در این رابطه تصمیم میگیرند که چه کالایی خوب و چه کالایی بد است و اگر استقبالی توسط مردم صورت نگرفته پس رشدهای مربوطه در بخش صنعت به چه چیزی مربوط میشود؟ ما که جای دیگری کالاهای ایرانی را نفروختهایم و قطعا مردم از این کالاها استفاده کردهاند.
به گزارش ایسنا، صدور کارتهای اعتباری خرید کالای ایرانی از ابتدای دیماه سال جاری متوقف و با توجه به اتمام دوره یک ساله زمانی طرح خرید کالای ایرانی تمدید این طرح منوط به رایزنیهای مجدد وزارت صنعت، معدن و تجارت به همراه بانک مرکزی شد. با این حال پس از گذشت حدود دو ماه از پایان دوره زمانی صدور کارتهای اعتباری خرید کالای ایرانی کماکان صدور مجدد این کارتها در هالهای از ابهام قرار دارد و ادامه یا توقف طرح مذکور مشخص نیست، علاوه بر این هیچ یک از مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز بانک مرکزی حاضر به اعلام موضع مشخص و صریح در رابطه با صدور یا عدم صدور مجدد کارتهای اعتباری خرید کالای ایرانی نیستند.

درباره کاربران

gh12398

نظرسنجی

4 + 4 =